რეგიონალური  საქართველოს შემდეგ რეგიონებში ფუნქცინირებს ფარიკაობის ფედერაციები და სკოლები: ﷯1. ქვემო ქართლის ფარიკაობის რეგიონალური ფედერაცია. პრეზიდენტი - ზურაბ ჯაგაშვილი. სკოლებია: ქ. რუსთავში და ქ. გარდაბანში; 2. ქ. თბილისის ფარიკაობის რეგიონალური ფედერაცია. პრეზიდენტი - როსტომ აბაშიძე. სკოლები და კლუბებია ქ. თბილისში; 3. აფხაზეთის ფარიკაობის რეგიონალერური ფედერაცია. პრეზიდენტი - გიორგი კეპულაძე. სკილაა ქ. თბილისში; 4. იმერეთის ფარიკაობის რეგიონალური ფედერაცია. პრეზიდეტი - დავით მაღრაძე. სკოლებია ქ. ზესტაფონში და ქ. ქუთაისში; 5. აჭარის ფარიკაობის რეგიონალური ფედერაცია. პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი - იმედა გათენაძე. სკოლებია ქ. ბათუმში და დაბა ქობულეთში; 6. ფარიკაობის სკოლაა გურიის რეგიონში, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შრომაში - მწვრთნელი მალხაზ კვაჭაძე;

სპონსორები და პარტნიორები